Godkänd produktinformation

Ansvarig för sidornas innehåll

DIEPHARMEX S.A. – Avenue Rosemont 8 - CH-1208 GENEVA - Company identification no.: CHE-108.483.111

Tél : +41227186420 / Fax : +41227186421 - info(at)diepharmex.ch

Koncept/Skärmdesign/Programmering

Sébastien MARTIN – Chemin Riondet 12 - 1291 Commugny

Hosting

INFOMANIAK NETWORK SA – Quai du Mont-Blanc 33 - CH-1201 Genève

Company identification no.: CHE-103.167.648

Rättsliga uppgifter och dataskydd

Användningsområde

Det här är DIEPHARMEX SA:s officiella webbplats, vars syfte är att informera våra kunder om vår specialprodukt AUDISPRAY.

Immaterialrätt och andra rättigheter

DIEPHARMEX SA äger, driver och utvecklar denna webbplats. Varumärken, namn, titlar, logotyper, foton, bilder, texter och andra element som visas här är DIEPHARMEX SA:s enskilda egendom. Visning på skärmen, nedladdning eller kopiering av webbplatsens sidor ger inte upphov till någon rättighet. Reproduktion, oavsett om den är fullständig eller partiell, överföring (elektronisk eller med andra medel), ändring, upprättande av nätverk eller användning av portalen, i syfte att publicera eller i kommersiellt syfte, tillåts endast med DIEPHARMEX SA:s skriftliga förhandsgodkännande.

Ansvarsbefrielse

DIEPHARMEX SA avsäger sig allt ansvar (inbegripet försumlighet) som skulle kunna uppkomma till följd av åtkomst eller bristande åtkomst till hela eller delar av webbplatsen, eller eventuell användning av densamma. Åtkomst till och användning av portalen garanteras inte. Internet är ett öppet nätverk som vem som helst har åtkomst till och kan därför inte betraktas som en säker miljö. Även om överföringen av individuella datapaket i princip görs i krypterad form, ska denna metod inte gälla vare sig avsändare eller mottagare. Även om avsändaren och mottagen befinner sig i Schweiz kan uppgifterna komma att överföras via andra länder vars dataskyddsnivå är lägre än Schweiz. DIEPHARMEX SA ansvarar därför inte för uppgifternas säkerhet under internetöverföringen. DIEPHARMEX SA ansvar inte heller för innehållet på eventuella tredje parters webbplatser till vilka webbplatsen länkar och kan inte garantera att de webbplatser som nås via en sådana externa länkar uppfyller alla tillämpliga dataskyddslagar.

DIEPHARMEX SA garanterar inte att de uppgifter som visas på webbplatsen är helt korrekta och fullständiga. Uppgifterna på webbplatsen presenteras endast i informationssyfte. Avsikten är inte att ersätta kvalificerad sjukvårdspersonals åsikter, råd eller rekommendationer eller eventuell behandling som de kan ordinera.

Användaren ansvarar ensam för sina besök på webbplatsen och sin användning av informationen som presenteras där.

DIEPHARMEX SA ska inte hållas ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada som följer av information, fel eller utelämnanden på webbplatsen, användningen av sådan information eller åtgärder som vidtas till följd därav av användaren av denna webbplats, i synnerhet skada på egendom och/eller ekonomisk förlust eller förlust av program till följd av åtkomst till och/eller användning av webbplatsen och informationen som presenteras där.

Insamling och användning av uppgifterna

För att användaren ska få åtkomst till internetportalen krävs att vissa uppgifter registreras (såsom datum och tid för åtkomsten, IP-adress, namnet på den fil som användaren begär åtkomst till etc.). Personuppgifter är inte föremål för någon utvärdering. Endast anonyma analyser av data kommer att genomföras för statistiska ändamål, exempelvis för att bedöma antalet dagliga besökare på webbplatsen. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. De kommer inte att överföras eller göras tillgängliga för tredje part, förutom om detta är ett krav enligt tillämplig lag, särskilt för behörig åklagarmyndighet.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en tjänst som analyserar webbplatser och som tillhandahålls av Google Inc. Google Analytics använder så kallade kakor (cookies), dvs. textfiler som placeras i din dator och gör det möjligt för webbplatsen att analysera hur användarna använder den. De data som kakorna samlar in om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs och lagras av Google på servrar i bland annat USA. Google använder informationen för att bland annat utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter åt webbplatsens redaktör och tillhandahålla andra tjänster kopplade till aktiviteter på webbplatsen och internetanvändning. Google kan komma att lämna ut data till tredje part om det krävs enligt lag, eller om tredje part ska behandla dessa data på uppdrag av Google. Google kommer inte att aggregera användarens IP-adress med annan data som Google förfogar över. Du kan när som helst välja att avaktivera användningen av kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Tänk dock på att avaktiveringen av kakor kan förhindra användningen av vissa webbplatsfunktioner. Genom att använda webbplatsen godkänner du uttryckligen att dina personuppgifter behandlas av Google enligt de villkor och för de ändamål som beskrivs ovan.

Datasäkerhet och åtkomst

Alla personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt. De registrerade personuppgifternas säkerhet (t.ex. vid en broschyrbeställning) garanteras. Varje kund har rätt att bli informerad om sina egna personuppgifter samt begära att uppgifterna uppdateras, ändras eller raderas. Alla uppgifter raderas i vilket fall som helst så snart de inte längre behövs.

Varornas pris och tillgänglighet

Trots den omsorg som läggs på att underhålla webbplatsen är det inte omöjligt att oriktiga uppgifter ändå kan komma att publiceras eller göras tillgängliga. Detta gäller särskilt prisuppgifter, vilka inte är bindande. De enda giltiga priserna är de som anges på de olika försäljningsställena. I fråga om produkterbjudanden kan det också hända att vissa varor bara finns i begränsat antal, bara finns att köpa i vissa områden eller bara erbjuds i vissa butiker. DIEPHARMEX SA ansvarar inte för att en vara inte finns i lager eller för felakiga prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av modeller. De angivna priserna är endast vägledande. Alla priser anges i schweiziska franc (CHF).

Kontaktuppgifter

DIEPHARMEX S.A - Avenue Rosemont 8

CH-1208 GENEVE

Tél : 022 718 64 20 – info(at)diepharmex.ch

Informations légales : http://ge.ch/hrcintapp/externalCompanyReport.action?companyOfsUid=CHE-108.483.111&lang=FR